ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
مبلغ39,000ریال
1 سال
مبلغ60,000ریال
1 سال
مبلغ60,000ریال
1 سال
.com
مبلغ570,000ریال
1 سال
مبلغ570,000ریال
1 سال
مبلغ570,000ریال
1 سال
.net
مبلغ450,000ریال
1 سال
مبلغ450,000ریال
1 سال
مبلغ450,000ریال
1 سال
.org
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains